Het hele traject

 

Van initiatief tot beheer

We denken bij iedere stap van het proces met u mee. En belangrijker nog: we proberen daarbij steeds van toegevoegde waarde te zijn.

We zetten graag samen met u een strategie uit om aan uw beheerdoelen te voldoen. Daarbij zorgen we voor een goede balans tussen investering, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Want we verliezen het belang van de bewoner nooit uit het oog.

Kennis van de woningcorporaties
Goed om te weten: we hebben daarvoor gerichte kennis en ervaring in huis gehaald. Zowel aan de advieskant als aan de uitvoeringskant hebben we op sleutelposities specialisten die uit de corporatiewereld komen. Zij kennen uw uitdagingen en spreken uw taal.

Technische knowhow
En ook op technisch vlak weten we van de hoed en de rand. Van NEN 2767, PKVW- en EPA-advisering tot en met Asbest Risicoklasse 1… we nemen het allemaal voor onze rekening.

Methodiek
-      Portefeuillebeleid
-      Initiatieffase
-      Planontwikkeling
-      Planuitwerking en optimalisatie
-      Opdrachtverstrekking en uitvoeringsvoorbereiding
-      Projectuitvoering
-      Oplevering project
-      Beheerfase exploitatieperiode

Module Kloon

Familiebedrijf
Vertrouwen en samenwerking

Module Kloon

Alles onder één dak
Multidisciplinair onderhoud

Module Kloon

Samenwerken geeft resultaat
SGR

 

Module Kloon

Van initiatief tot beheer
Het hele traject

Module Kloon

20% besparing
De kracht van kennis

Module Kloon

Budgetzekerheid
Beheersbare exploitatielasten

Module Kloon

Kwaliteitsborging
VGO 4 disciplines

Module Kloon

Online projectregie (24/7)
Hendriks SGR Cloud

Module Kloon

Bewonersconsulente
Persoonlijke aandacht

Module Kloon

Social return
PSO Trede 3