Beheersbare exploitatielasten


  

Budgetzeker

Elk project is anders. Maar elke opdrachtgever heeft behoefte aan zekerheid op financieel gebied. Geen verrassingen. Daar gaan we ver in, op korte én lange termijn.

Zekerheid op korte termijn is voor ons: geen ‘verrassingen’ tijdens of direct na afloop van het project. Op basis van onze zorgvuldige inspecties durven we u daarom budgetzekerheid te bieden en het risico van die verrassingen geheel voor onze rekening te nemen.

Vlakke begroting
Maar zekerheid kan veel verder reiken. Dankzij onze kennis en ervaring adviseren we u aan het begin van het project graag hoe we ook op de lange termijn kosten kunnen voorkomen. Hebben we de ruimte om u daarover te adviseren, dan bieden we zekerheid over de gehele exploitatieperiode, met een vlakke meerjarenbegroting als gevolg.

Module Kloon

Familiebedrijf
Vertrouwen en samenwerking

Module Kloon

Alles onder één dak
Multidisciplinair onderhoud

Module Kloon

Samenwerken geeft resultaat
SGR

 

Module Kloon

Van initiatief tot beheer
Het hele traject

Module Kloon

20% besparing
De kracht van kennis

Module Kloon

Budgetzekerheid
Beheersbare exploitatielasten

Module Kloon

Kwaliteitsborging
VGO 4 disciplines

Module Kloon

Online projectregie (24/7)
Hendriks SGR Cloud

Module Kloon

Bewonersconsulente
Persoonlijke aandacht

Module Kloon

Social return
PSO Trede 3