Vertrouwen en samenwerking

  

Familiebedrijf

Elke project heeft baat bij korte lijnen, goede communicatie en daadkrachtige besluitvorming. Daar moet de organisatie dan wel op afgestemd zijn. Als typisch familiebedrijf zien we daar als geen ander het belang van in. Bovendien is onze blik gericht op de lange termijn.

Hoewel we in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot een middelgroot onderhoudsbedrijf, blijven we in veel opzichten het familiebedrijf van ‘toen’. De directie fungeert ‘gewoon’ mee in het werkproces, vindt overleg snel en zonder omwegen plaats, en voeren we een sociaal beleid richting onze medewerkers. 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid
Vertrouwen is daarbij een belangrijke leidraad. We leggen de verantwoordelijkheden zo breed mogelijk neer en zien samenwerking – intern en extern – als de sleutel tot een succesvol project. Dat leidt niet alleen tot tevreden opdrachtgevers, maar ook tot medewerkers die het naar hun zin hebben en daarom lang aan ons verbonden blijven. En misschien is dat wel de grootste zekerheid die we u kunnen bieden.

Module Kloon

Familiebedrijf
Vertrouwen en samenwerking

Module Kloon

Alles onder één dak
Multidisciplinair onderhoud

Module Kloon

Samenwerken geeft resultaat
SGR

 

Module Kloon

Van initiatief tot beheer
Het hele traject

Module Kloon

20% besparing
De kracht van kennis

Module Kloon

Budgetzekerheid
Beheersbare exploitatielasten

Module Kloon

Kwaliteitsborging
VGO 4 disciplines

Module Kloon

Online projectregie (24/7)
Hendriks SGR Cloud

Module Kloon

Bewonersconsulente
Persoonlijke aandacht

Module Kloon

Social return
PSO Trede 3