Privacyverklaring Hendriks SGR

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Vve – bedrijfsnaam

Communicatie
Wanneer u mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij die hiervoor gecertificeerd is. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
De website van Hendriks SGR maakt geen gebruik van cookies.

Doeleinden
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenmargin-Hendriks SGR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van offertes
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld die niet van belang zijn voor uw project. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Bewaartermijn
Hendriks SGR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor alle verzamelde persoonsgegevens. Dit doen wij omdat wij ons voor de komende zeven jaar verantwoordelijk voelen voor het uitgevoerde werkzaamheden.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Bedrijfsnaam: Hendriks SGR
Naam verantwoordelijke M. Bloem
Adresgegevens: Wilhelminasingel 14-16 5351 CB Berghem
Contactgegevens: T 0412-401537 E info@hendrikssgr.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.